Menüü

TallinnHotels OÜ sotsiaalmeedia tarbijamängude tingimused

1.    Tarbijamängude korraldajaks on TallinnHotels OÜ (edaspidi Korraldaja).

2.    Tarbijamänge viiakse läbi TallinnHotels OÜ poolt opereeritavate hotellide ja/või restoranide Facebooki ja Instagrami sotsiaalmeedia kontodel.

3.    Tarbijamängudes võivad osaleda füüsilised isikud (edaspidi Kampaanias osaleja) välja arvatud TallinnHotels OÜ töötajad või nende lähisugulased.

4.    Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

5.    Tarbijamängude võitja nimi avaldatakse TallinnHotels OÜ poolt opereeritavate hotellide ja/või restoranide Facebooki või Instagrami lehel.

6.    Tarbijamängu võitjaga võetakse ühendust hiljemal 5 (viie) päeva jooksul Facebooki või Instagrami sõnumi kaudu.

7.    Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust (vastava sotsiaalmeedia kanali kaudu, kus tarbijamäng korraldati) ning lepib kokku võidu üleandmise detailid.

8.    Kui Korraldaja ei saa võitjaga ühendust 7 (seitsme) päeva jooksul võitja nime avaldamisest sotsiaalmeedia lehel, jätab TallinnHotels OÜ endale õiguse keelduda võidu väljastamisest.

9.    Juhul, kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna detailid, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi kolme nädala jooksul, loobub auhinna Kampaanias osaleja võidust.

10.  Korraldaja ei kompenseeri Kampaanias osalejale auhinna kättesaamisega seotud kulutusi.

11.  Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu asja või teenuse vastu.

12.  Korraldajal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest sotsiaalmeedia vahendusel.

13.  Tarbijamängudega seotud pretensioonid palume saata aadressile tallinnhotels@tallinnhotels.ee

14.  Tarbijamängus osalemisega annab osaleja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt TallinnHotels OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Loe rohkem Nõustun